Clean Air Everywhere – Goals

Stichting “Clean Air Everywhere” vraagt de overheid om op te treden tegen de kuchtvervuiling op het eiland.

De bewoners van Curacao hebben recht op een veilige leefomgeving inclusief het ademen van schone lucht. Op dit moment wordt een deel van het eiland vergiftigd door de enorme luchtvervuiling van de industrie aan het Schottegat. Naast materiele schade staat de gezondheid van de bewoners op het spel en is er een grove schending van de mensenrechten binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Stichting “Clean Air Everywhere” richt zich met name op mensenrechten die in het geding zijn door deze moedwillige luchtvervuiling op Curacao en daarvoor houden wij de Curacaose overheid aansprakelijk. Dit is een koninkrijks aangelegenheid waarbij de mensrechten in acht genomen moeten worden. ‘European Treaty of Human Rights‘.

Stichting “Clean Air Everywhere” onderneemt juridische stappen tegen de overheid van Curacao zodat de overheid toeziet op handhaving van de wettelijke en WHO normen m.b.t. luchtvervuiling zodat de bewoners┬áveilig en gezond onder de rook van de Isla kunnen leven.